print

De Wiardi Beckman Stichting organiseert in het kader van het onderzoek Van Waarde Internationaal fact finding missies naar de schakels in de lange migratieketen, van brandhaard tot integratie, van vertrek naar bestemming. 

 

We interviewen betrokkenen en lokale deskundigen. De bevindingen bespreken we met wetenschappers, politici en deskundigen uit het veld en leggen we naast beschikbaar onderzoek. Op deze site kunt u ons onderzoek volgen. We doen verslag van onze missies, plaatsen lezenswaardige artikelen van de denktankleden en maken het vluchtelingenvraagstuk ook zichtbaar door de foto’s van Werry Crone. 

Het onderzoek

De doelstelling van het Van Waarde Internationaal-onderzoek is een analyse van en een leidraad voor de instituties, de mensen in de instituties, de mensen buiten de instituties die we politiek willen aanspreken.

Het onderzoek richt zich op vijf schakels in de migratieketen:

  • bestemmingsland
  • transitland
  • aankomstland
  • opvang in de regio
  • herkomstland

Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de Nederlandse delegatie in de S&D-fractie in het Europees Parlement (de PvdA Eurodelegatie) en het WBS-Europafonds.

Van Waarde

Ons onderzoek is gestoeld op diepte-interviews op een breed terrein, literatuurstudie en denkwerk in de denktank van wetenschappers die aan dit onderzoek zijn verbonden. Het in 2013 gepubliceerde onderzoek 'Van Waarde' vormt de basis voor Van Waarde Internationaal. In Van Waarde werden vijf kernwaarden voor de sociaal-democratie geformuleerd: 

  • bestaanszekerheid
  • goed werk
  • verheffing
  • binding
  • zeggenschap

De Van Waarde-methode biedt geen vaste lijstjes met criteria, het is een manier van denken en discussieren over de dingen die er in het dagelijks leven van mensen het meest toe doen, op een andere manier dan zoals dat gebeurt in de bekende begrotingsoverzichten, beleidsplannen en evalutierapporten.